Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB) Nisan Ayı Olağan Toplantısı 9 Nisan Pazartesi günü HBB Meclis Salonu’nda Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın başkanlığında gerçekleştirildi.İlçemizi temsilen Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ve Samandağ lı Belediye Meclis üyeleri toplantıya katıldılar. 

Toplantının başında günden dışı maddeler oylandı. Arsuz ve Defne Belediyelerinin adres ve numarataj işine ilişkin yetkilerini HBB’ye devretmeleri ile ilgili İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı teklifi oybirliği ile kabul edildi.
64 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda öne çıkan maddeler ve alınan kararlar şu şekildedir:
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 5216 Sayılı Kanununun 16’ncı maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20’nci maddesi uyarınca 5 adet Encimen Üyesi seçildi. Şemsettin Günay Halil Polat, Ayhan Cunedioğlu, Ahmet Uçar ve Halil Akıncı Encümen Üyesi seçildi.
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 5216 Sayılı Kanununun 15’inci maddesine istinaden Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21’inci maddesi uyarınca kurulan ihtisas komisyonlarına üyeler seçildi.


Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Kumlu ve Yayladağı belediyeleri Ek Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi Plan Bütçe Komisyonuna devredildi.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2018 tarihli toplantısında 80 sayılı karar ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2018 mali yılında Belediyemiz bütçesi dahilinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılması planlanan proje ve yatırımların finansmanı için 250.000.000,00 TL(iki yüz elli milyon) borçlanma yapılması ile ilgili komisyon raporu, 10.000.000,00 TL (on milyon) borçlanma yapılmasını uygun gördü.