İLAN

                                         (ÖNLİSANS-LİSANS GRUBU)

       24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'' ve  01 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan’ ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar'' yayımlanmıştır.

         Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün 30/03/2018 tarih ve 31292642-045.00-E.16638 sayılı görüşü çerçevesinde askerde bulunanlar hakkında da aynı madde hükümleri uygulanır hükmü amirdir,

           İlgili görüş gereğince, yapılan sınav sonucu   İlan olunur.

                                                                                                                 15.05.2018

S.NO TC NO ADI-SOYADI BAŞARILI/BAŞARISIZ
1 25*******30 Süleyman İNAL BAŞARISIZ
       

1-   Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda sonucu olumsuz gelen veya sigortalılık açısından yapılan soruşturma neticesinde emekliliğe hak kazanan başvuru sahipleri sınav öncesinde, sınav sonrasında ya da işçi statüsüne geçiş işlemlerinden sonra hak sahipliğini yitirmiş olacaktır.

2-   Sınav sonuçlarına itiraz ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gündür.